Subscrisa SC GREENSEASON SRL RO18022656 J12/3574/2005 Strada Louis Pasteur 58, Cluj-Napoca, prelucrez datele dumneavoastră cu caracter personal constituite din: numele şi prenumele,  telefon/fax, adresă, e-mail, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului.

 

Conform prevederilor REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată si completată și ale legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, subscrisa am obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastra. Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de subscrisă   exclusiv în scopul declarat.

Astfel, informațiile vor fi folosite pentru eliberarea cardurilor de abonat, emiterea documentelor fiscale, efectuarea de programări online la clasele puse la dispoziția dumneavoastră,   promoții, buletinele informative periodice, recomandări personalizate, iar subscrisa nu face publice și nu vinde bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților săi.

Subscrisa nu utilizez datele colectate pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Fac excepție de la această regulă, comunicarea acestor informații, în cazurile expres prevăzute de lege.

Conform REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 și al Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de opoziție și dreptul de a vă adresa justiției. Aveti dreptul să vă împotriviți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteti adresa cu o cerere scrisa către subscrisă. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, aveți dreptul să ne informați cât mai curând posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, expediată pe adresa subscrisei sau pe adresa de mail contact@profesionalfitness.ro.
.

 

Completarea datelor în formularele online, reprezintă acceptare necondiționată ca datele  personale sa fie incluse în baza de date a subscrisei și acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale vor fi  stocate, utilizate si prelucrate în scopul arătat.

Subscrisa pot transmite informația terților în următoarele cazuri:


– cu acordul dvs. ;

– dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării produselor si serviciilor solicitate de dvs.

–  în cazul în care informația e necesară partenerilor companiei pentru îmbunătățirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dvs. Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate direct de subscrisă doar in masura in care este necesara asistenta lor.

– putem transmite informații cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:(a) e prevăzut într-o dispozitie legală;  (b) protejează drepturile subscrisei sau companiilor afiliate; (c) previne o infracțiune sau protejează siguranța natională; (d) protejează siguranța individului sau siguranța publică; (e) aceste informații sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situații.

– În cazul în care activitatea dvs. contravine termenilor si condițiilor statuate subscrisă, sau a instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor produse și servicii;

 

POLITICA CU PRIVIRE LA COOKIES

 

Un cookie http sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când acceseaza acel server. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare, precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și/sau implementarea sistemului de „coș de cumpărături”.

Cookie-urile sunt folosite de serverele web pentru a putea diferenția utilizatorii și pentru a putea reacționa în funcție de acțiunile acestora în cadrul unei sesiuni formate din mai multe tranzacții separate. Ele au fost utilizate inițial pentru a se putea implementa un coș de cumpărături virtual: de obicei, utilizatorul mai întâi se autentifica (login), apoi navighează pe site, adaugă sau elimină în voie obiecte din coș, apoi afișează conținutul coșului, cere calcularea prețului final, se hotaraște să comande (ori renunța), iar la sfârsit închide sesiunea (logout).

Subscrisa folosește cookie-urile în beneficiul utilizatorului și pentru a oferi acestuia o experiență inedită în timpul navigării.

 

Site-ul folosește următoarele tipuri de cookie-uri:

Administrare Browser Cookies

Cookie-uri pentru aplicatii si site:

Cookie-uri permanente: sunt persistente chiar dacă închizi browserul. Folosim cookie-uri permanente pentru a identifica contul tau în platformă și  dacă esti logat sau nu, pentru a facilita și scurta experiența ta în timpul plasării unei comenzi.  Cookie-urile permanente sunt șterse o dată  la 3 luni din momentul logării în platformă.

 

Cookie-uri doar pt site:

Cookie-uri de sesiune:  cookie-uri temporare care expiră în momentul când închizi browserul. Folosim cookie-uri de sesiune pentru a păstra identificatorii comenzilor adăugate în coș în timpul unei comenzi.

 

Cookie-uri ale serviciilor externe (Third-party cookies):

Cookie-uri folosite de serviciul integrat în site-ul nostru: Google Analytics. Acest serviciu este folosit pentru a înțelege care părți din site sunt folosite mai mult de către utilizatori și care sunt punctele în care aceștia renuntă la o comandă pentru a putea îmbunătății procesul de efectuare a comenzilor. Datele strânse nu identifică personal utilizatorul care plasează o comandă.

SC GREENSEASON SRL
RO18022656
J12/3574/2005
Strada Louis Pasteur 58,
Cluj-Napoca
Telefon: 0727 841 979